Historisk arkiv

Nyheter

Høring om forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til forlengelse av lov 19. februar 2021 nr. 4 om midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.). Forskriftshjemlene oppheves 1. juli 2021. Departementet foreslår i høringsnotatet at de aktuelle reglene forlenges uten endring til 10. november 2021.

Bakgrunnen for forslaget er å hindre importsmitte, og særlig fremveksten av mer smittsomme virusvarianter. Innreisekarantene har helt siden pandemiens utbrudd vært en sentral del av regjeringens strategi, og det er avgjørende for å ha kontroll på smittespredningen.

Det er bare spørsmålet om en forlengelse av reglene, ikke innholdet som nå sendes på høring.