Historisk arkiv

Regjeringen prioriterer syriske kvoteflyktninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Norge vil ta imot 1 000 flyktninger fra Syria, fordelt på 500 innenfor den ordinære kvoten for overføringsflyktninger og 500 gjennom en tilleggskvote

Norge vil ta imot 1 000 flyktninger fra Syria, fordelt på 500 innenfor den ordinære kvoten for overføringsflyktninger og 500 gjennom en tilleggskvote.

– Situasjonen i Syria og nabolandene er svært vanskelig, og regjeringen ønsker derfor å bidra. Samtidig kan vi ikke se bort fra at det er rundt 5 000 personer i norske asylmottak, de fleste med flyktningstatus, som venter på bosetting i en kommune. Mange av disse har ventet lenge på å få komme i gang med livene sine i Norge. I tillegg vil rundt 10 000 personer ha behov for å bli bosatt i 2014. Vi må være realistiske på hvor mange overføringsflyktninger Norge kan ta i mot. Vi har arvet en utfordrende situasjon som vi må ordne opp i, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

På tross av dette har regjeringen bestemt seg for en tilleggskvote på 500 plasser for syriske flyktninger, i tillegg til den ordinære kvoten. Dermed setter regjeringen av 1000 plasser til syrere neste år.

Totalt vil Norge ta imot 1 620 overføringsflyktninger neste år. I tillegg gis det midler til UNHCR til støttetiltak for å øke kapasiteten til å behandle saker.