Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Færre saker foreldes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår i dag at straffansvaret for noen av de mest alvorlige straffbare handlingene – som drap, voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 og 16 år – skal unntas fra foreldelse.

Regjeringen foreslår i dag at straffansvaret for noen av de mest alvorlige straffbare handlingene – som drap, voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 og 16 år – skal unntas fra foreldelse.

— Drap, voldtekt og seksuell omgang med barn skal ikke foreldes. Med dette forslaget gir vi fornærmede og etterlattes rettsvern første prioritet. Håpet om oppklaring skal ikke lenger knuses når foreldelsesfristen løper ut, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Endringene gjør det mulig å etterforske og straffeforfølge særlig alvorlige straffbare handlinger, selv om det har gått lang tid siden forbrytelsen ble begått.  Forslaget oppfyller et viktig punkt i regjeringsplattformen og følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget 3. april 2014.

Regjeringen foreslår dessuten at det i saker om vold i nære relasjoner og tvangsekteskap skal gjelde såkalt utskutt foreldelse, det vil si at foreldelsesfristen tidligst løper fra fornærmede fyller 18 år.