Proposisjoner til Stortinget

Prop. 96 L (2013–2014)

Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse og forvaring)

Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse og forvaring)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget