Historisk arkiv

Et bedre og nærere politi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Nærpolitireformen sikrer et operativt, synlig og tilgjengelig politi, som vil være der folk er, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Regjeringen legger i dag frem resultatet av forhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om nærpolitireformen.

Politianalysen og 22. juli-kommisjonens rapport påviste behov for grunnleggende endringer i politiet. Reformen tar for seg politi- og lensmannsetatens struktur, oppgaveportefølje og ansvarsdeling og er samtidig en gjennomgang av ledelse og kultur i politiet.

– Vi har kommet frem til en løsning som sikrer et mer effektivt og tilgjengelig politi. Reformen vil også styrke arbeidet med forebygging, etterforskning og beredskap i politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

– Det å sikre et lokalt forankret politi og et godt samarbeid med kommunene om det fremtidige polititilbudet er viktig for å lykkes med reformen. En rekke av tiltakene i avtalen skal sikre dette, sier justis- og beredskapsminister Anundsen.

– Vi må sikre et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti som er der befolkningen er. Samtidig skal vi utvikle sterke fagmiljøer som er i stand til å løse dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer, sier justis- og beredskapsministeren.

Avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre om grunnlaget for nærpolitireformen (pdf)

Faktaark politireformen (pdf)

Nett-tv Et bedre og nærere politi

Se sendingen her

Se sendingen her