Historisk arkiv

Ny lov om nasjonalt ID-kort

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Et nytt lovforslag om nasjonalt ID-kort er i dag sendt Stortinget. Loven vil gi norske statsborgere tilbud om et offentlig utstedt identitetsbevis som vil være like pålitelig som passet, og mer praktisk å bruke som legitimasjon.

Designvinnerens forslag til hvordan ID-kortet kan se ut
Designvinnerens forslag til hvordan ID-kortet kan se ut. Last ned høyoppløselig utgave (jpg)

– Regjeringen vil at det skal være lett å legitimere seg på sikrest mulig måte. Det vil gjøre det vanskeligere å stjele, låne eller forfalske en identitet. De individuelle og samfunnsmessige konsekvensene av identitetstyveri og annen kriminalitet som involverer falsk eller stjålet identitet er store. Med dette lovforslaget sikrer regjeringen bred tilgang til et identitetsbevis med høy tillit og teknisk sikkerhet, og som alle kan ha med seg i lommeboken, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Det nasjonale ID-kortet skal utstedes ved bruk av de nye systemene for pass og ID-kort som nå er under anskaffelse i Politidirektoratet. Kortet foreslås utstyrt med samme biometriske personopplysninger som passet, det vil si ansiktsfoto og fingeravtrykk, og vil kunne erstatte passet på reiser i EØS-området. Lovforslaget legger også til rette for å inkludere et elektronisk identitetsbevis i ordningen. Dette og andre spørsmål rundt den praktiske gjennomføringen vil bli nærmere vurdert i tiden frem mot realisering. Det vil blant annet bli beregnet et gebyr for å få nasjonalt ID-kort, etter de samme prinsippene som gebyret for å få pass.   

Passkontorene vil etter planen kunne starte utstedelsen av nasjonale ID-kort fra 2017.

Les lovforslaget: Prop. 66 L (2014-2015) - Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)