Historisk arkiv

Regjeringen styrker asylregistreringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det har vært en kraftig økning i antallet asylsøkere til Norge i august. Derfor har regjeringen bestemt å styrke Politiets utlendingsenhet (PU) umiddelbart med 5 millioner kroner.

­– Det har vært en kraftig økning i antall asylsøkere til Europa. Dette har også ført en stor økning til Norge. Det er svært viktig at Politiets utlendingsenhet kan håndtere registreringen av den betydelige økningen i antall asylsøkere på en god måte, både av menneskelige hensyn, en effektiv ressursbruk og et sikkerhetsperspektiv, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Regjeringen har i statsråd fredag 4. september bestemt, gjennom en kongelig resolusjon, å styrke registreringsarbeidet med 5 millioner kroner. Disse pengene skal gå til registrering av asylsøkere og sikre at Politiets utlendingsenhet har kapasitet til å registrere asylsøkere uten at det i for stor grad går utover deres øvrige arbeid.

– Den gjeldende asylprognosen for 2015 er på 11 000. I lys av ankomstene den siste tiden har Utlendingsdirektoratet i dag anslått at antallet asylsøkere kan komme opp mot 16 000. Regjeringen følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende ytterligere tiltak for blant annet politi, Utlendingsdirektoratet og barnevernstjenesten, sier Anundsen.

Utlendingsdirektoratet meldte 4. september at det kom 2 313 asylsøkere i august. 866 av dem kom fra Syria. Så langt i år har det kommet 1 826 asylsøkere fra Syria.