Historisk arkiv

Historisk arkiv

Sikrer at lengeværende barn får vurdering etter ny forskrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har instruert Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om å utsette iverksetting av enkelte saker hvor Politiets utlendingsenhet har tatt skritt for å gjennomføre tvangsretur.

Justis- og beredskapsdepartementet vil forsikre seg om at ingen barn med lang oppholdstid blir sendt ut av landet før de har fått tilstrekkelig informasjon om sine muligheter til å få saken sin vurdert etter de siste endringene i utlendingsforskriften § 8-5.

– Vi legger med dette inn en sikkerhetsventil for å forsikre oss om at barn som kan bli omfattet av endringene i utlendingsforskriften kan få prøvd saken sin etter de nye reglene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Departementet instruerer derfor utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur i de aktuelle sakene. De det gjelder skal få tilstrekkelig informasjon om muligheten til å få saken sin behandlet etter det nye regelverket før en eventuell retur blir gjennomført. Det betyr at ingen blir uttransportert uten at de har fått muligheten til å få saken sin behandlet etter det nye regelverket. Dette gir ingen garantier for videre opphold, men at alle blir orientert om muligheten om å få prøvd saken etter den nye forskriften.

Instruksen gjelder barn som har oppholdt seg i Norge i 4,5 år eller mer, og som ikke har fått behandlet saken sin etter utlendingsforskriften § 8-5, slik den lyder etter 8. desember 2014. Når saken er behandlet på nytt etter nytt regelverk, skal det ikke gis utsatt iverksettelse etter denne instruksen.

Barnets oppholdstid beregnes fra det tidspunkt søknad om beskyttelse ble levert eller barnet ble født i Norge.

Instruksen er en del av et større arbeid vedrørende barn som har oppholdt seg 4,5 år eller mer i Norge, som enten oppholder seg her eller er sendt ut.