Historisk arkiv

Tvangsreturnerte barnefamilier gis mulighet til å få saken sin vurdert på nytt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen følger opp tilleggsavtalen med Venstre og KrF og innfører i dag endringer i utlendingsforskriften som innebærer at enkelte barnefamilier som ble tvangsreturnert høsten og vinteren 2014/2015 kan få saken sin vurdert på nytt etter nytt regelverk.

– Arbeidet med denne ordningen har hatt svært høy prioritet i departementet, og nå har vi fått på plass en løsning som sikrer at denne gruppen kan få sin sak vurdert etter den nye bestemmelsen fra desember i fjor, sier statssekretær Jøran Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet.

Endringene i utlendingsforskriften innebærer at barn som ble tvangsreturnert i perioden 1. juli 2014 – 18. mars 2015 og som hadde mer enn fire års opphold her på tidspunktet for tvangsretur, får mulighet til å be om en ny vurdering om de skal få oppholdstillatelse som følge av barnets tilknytning til Norge. Utlendingsmyndighetene vil behandle saken etter det nye regelverket for oppholdstillatelse på grunnlag av barns tilknytning til Norge, som trådte i kraft 8. desember 2014. Endringene har sin bakgrunn i tilleggsavtalen til samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti om utlendingsfeltet.

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal i samarbeid med frivillige organisasjoner på feltet koordinere den praktiske gjennomføringen. Utlendingsnemnda (UNE) skal prioritere behandling av disse sakene, og vil begynne med saker fra land der utreiseplikten for tiden er suspendert, som Jemen. Arbeidet med gjennomføringen av ordningen har svært høy prioritet i alle ledd i utlendingsforvaltningen.