Historisk arkiv

Innstramninger i utlendingsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Flere av innstramningene Stortinget vedtok i juni blir nå iverksatt, og flere vil tre i kraft i løpet av høsten.

– En streng og rettferdig asylpolitikk gjør oss bedre rustet hvis asylankomstene skulle øke igjen. Samtidig er det grunnleggende for at vi skal lykkes med integreringen av dem som skal få opphold i Norge, sier innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (FrP). 

Regjeringen har i statsråd 26. august satt i kraft reglene som gir politiet videre myndighet til å pågripe og fengsle asylsøkere med asylsøknader som antas å være åpenbart grunnløse og som behandles i en særskilt 48-timersprosedyre.

Videre trer følgende innstramninger i kraft torsdag 1. september:

  • Adgangen til å iverksette en særskilt krisemekanisme med bortvisning på nordisk grense ved ekstraordinært høye ankomster av asylsøkere.
  • Strengere utvisningsregler overfor asylsøkere som det er åpenbart at skal nektes realitetsbehandling av asylsøknaden i Norge.
  • Nedkorting av klagefristen fra tre uker til én uke for asylsøkere med åpenbart grunnløse asylsøknader.

Den vedtatte innstramningen av internflukt i asylsaker trer i kraft 1. oktober.

Departementet arbeider videre for hurtigst mulig iverksettelse av de øvrige innstramningstiltakene som ble vedtatt i sommer.