Historisk arkiv

Norge forlenger grensekontrollen med 3 måneder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har forlenget den midlertidige grensekontrollen med tre måneder fram til 11. februar 2017.

Kontrollen finner sted i havner med fergetrafikk til Sverige, Danmark og Tyskland.

– Selv om asylankomstene har vært lave i hele år, er det fortsatt mye usikkerhet knyttet til antallet personer som ønsker å søke tilhold i Norge. Derfor er det viktig for regjeringen å opprettholde den midlertidige grensekontrollen, sier statssekretær Ove A. Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet.

Beslutningen kom etter at EUs råd tidligere i dag 11. november vedtok en anbefaling om at den midlertidige grensekontrollen i Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike forlenges med tre nye måneder.

Disse fem landene har i kjølvannet av flyktningkrisen innført midlertidig grensekontroll. Ordningen er blitt forlenget i flere omganger, sist i mai da den ble forlenget med seks måneder til 12. november.