Historisk arkiv

Nytt sikkerhetstiltak ved Storskog grensestasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet å oppføre et sikkerhetsgjerde med port mot grensen til Russland ved Storskog grensepasseringsstasjon.

I en tid da Schengen-samarbeidet har vært under sterkt press kommer tiltaket som følge av et ønske om å ta vår del av ansvaret som følger med Schengen-avtalen på alvor.

– Hendelser den siste tid har vist viktigheten av å vite med sikkerhet hvem som befinner seg både i Norge og i Schengen. For å stå bedre rustet til å kontrollere hvem som tar seg inn i riket, oppgraderer vi sikkerheten ved passeringsområdet på Storskog, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Formålet med tiltaket er å sikre mulighetene til å ivareta kontrolloppdraget norske myndigheter har ved yttergrensen.

– Det er et oppdrag vi tar på alvor, både overfor det norske folk og våre samarbeidspartnere i EØS og Schengen, sier Anundsen.

I en normalsituasjon skal sikkerhetsgjerdet med tilhørende port ikke utgjøre en merkbar forskjell for de som passerer grensen. Trafikken skal flyte som normalt.

Tiltaket er ikke ment som en erstatning for arbeidet med en oppgradering av Storskog grensestasjon, men som et tillegg for å bedre sikkerheten forbundet med grensepasseringer.