Historisk arkiv

Overordnet organisasjonsmodell for politidistriktene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag har justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) besluttet overordnet organisasjonsmodell for politidistriktene.

Gjennomføringen av nærpolitireformen er en meget viktig sak for god måloppnåelse i justissektoren. Den overordnede organisasjonsmodellen for politidistriktene er et viktig bidrag til å oppnå et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet i hele landet.   

– Forhandlinger om modellen har pågått i lang tid og det ble endelig avklart at man ikke kom til enighet i meklingsmøte 15. februar 2016. Den manglende fremdriften i denne saken truer en god fremdrift i utviklingen av politidistriktene. Jeg har derfor i dag besluttet at det er den overordnede organisasjonsmodellen beskrevet under som skal gjelde, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Beslutningen er som følger:

Politidistriktene Øst, Sør-Øst, Sør-Vest, Vest, Innlandet og Trøndelag skal ha følgende funksjonelle enheter:

  • Felles forebyggende enhet
  • Felles etterforskningsenhet
  • Felles operativ enhet
  • Felles påtaleenhet
  • Felles enhet for sivil rettspleie 
  • Felles enhet for forvaltning. 

Politidistriktene Agder, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark skal ha følgende funksjonelle enheter:

  • Felles forebyggings- og etterforskningsenhet
  • Felles operativ enhet
  • Felles påtaleenhet
  • Felles enhet for forvaltning og sivil rettspleie.

Statsrådens brev sendt til Politidirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene i politiet (PDF)