Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Evaluering av garantireglane i bustadoppføringslova

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Eit lovutval har evaluert garantireglane i bustadoppføringslova. Måndag overleverer utvalet si utgreiing til statssekretær Gjermund Hagesæter (FrP).

Tid: Måndag 27. juni kl 12

Stad: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug torg 4a

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Andreas Bondevik, 401 21 454