Historisk arkiv

Skredulykken på Svalbard skal evalueres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) evaluere skredulykken på Svalbard. Hensikten er å lære av hendelsen og foreta endringer og tilpasninger der det er behov.

–  Det er viktig at den alvorlige hendelsen på Svalbard i desember blir gjennomgått. Både det forebyggende arbeidet og selve håndteringen av hendelsen skal evalueres med tanke på mulige forbedringspunkter, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Arbeidet skal ledes av DSB med bistand fra Hovedredningssentralen i Sør Norge og Politihøgskolen.

Det ble tidlig uttrykt ønske fra Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre om ekstern evaluering av hendelsen. Longyearbyen lokalstyre er etter forskrift om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard og om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre, jf. § 8, pålagt å evaluere krisehåndteringen etter uønskede hendelser.

Oppdragsbrevet - evalueringen av skredulykken på Svalbard (pdf)