Historisk arkiv

Samlokalisering av nødmeldingstjenestene 110 og 112 i Innlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Innlandet er først ute med samlokalisering av 110- og 112-sentralene innenfor de nye politidistriktene. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) åpnet torsdag 30. mars den nye sentralen på Hamar.


Justisministeren åpnet den samlokaliserte 110- og 112-sentralen på Hamar. 
– Jeg forventer at samlokalisering medfører bedre samhandling, informasjonsdeling og håndtering av hendelser. Informasjon skal deles og innsats skal samordnes raskt og uten unødig tidsbruk, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

De to nødsentralene er etablert vegg i vegg i samme bygg med og med visuell kontakt. Slik skapes det enkelt kontakt mellom operatørene når hendelser krever umiddelbare avklaringer og koordinering.

Regjeringen ønsker at alle 110-sentralene på sikt skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler.

– Dette skal bidra til en bedre nødmeldetjeneste for både de som trenger hjelp og for de operative ressursene, sier Amundsen videre.

Innlandet er først ut med samlokalisering. Deretter kommer Nordland politidistrikt (Bodø) 31.5, hvor også AMK/113 samlokaliserer, Møre og Romsdal politidistrikt (Ålesund) høsten 2017, samt Øst politidistrikt (Ski) og Sør-Øst politidistrikt (Tønsberg) første halvår i 2018. Øvrige politidistrikt er i forberedelses- og planleggingsfasen.