Historisk arkiv

Inkassosatsen fryses

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen besluttet i statsråd i dag at inkassosatsen fryses fram til nye regler om inkassosalærer er på plass.

– Når inkassobransjen sparer penger på grunn av automatisering, bør det føre til lavere inkassosalærer. I påvente av arbeidet med nye regler om inkassosalærene, mener jeg det er riktig at satsene ikke økes mens dette arbeidet pågår, sier Wara.

Inkassosatsen er en grunnstørrelse, som blant annet purregebyrer og maksimalsatser for inkassoforetakene beregnes ut fra. Fram til nå har inkassosatsen vært justert årlig i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen. Med dagens endring i inkassoforskriften inkassosatsen værende på 700 kroner også etter nyttår. Uten en slik endring skulle inkassosatsen ha vært justert til 730 kroner fra 2019.

Justis- og beredskapsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på inkassoloven og inkassoforskriften, deriblant salærene og god inkassoskikk. ­­

– Det er god grunn til å se på inkassosalærene, blant annet fordi inkassoselskapenes virksomhet for en stor del er automatisert, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Arbeidsgruppa skal levere sin rapport innen 1. januar 2020.