Historisk arkiv

Listhaug åpnet Sivilforsvarets nye spydspiss i Bodø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug åpnet i Bodø i dag den siste av Sivilforsvarets seks nye mobile forsterkningsenheter (MFE). Enhetene er Sivilforsvarets spydspiss ved store hendelser.

Listhaug i Bodø: På åpningen av  den siste av Sivilforsvarets seks nye mobile forsterkningsenheter (MFE)

– Å få på plass de mobile forsterkningsenhetene er et viktig skritt til et styrket og enda mer moderne og effektivt Sivilforsvar. Jeg er glad for at vi i dag har fått på plass den sjette og siste, sier justis- beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

De nasjonale mobile forsterkningsenhetene til Sivilforsvaret skal styrke kapasiteten for å stå best mulig rustet til innsats ved store og komplekse hendelser i fremtiden. Justis- og beredskapsdepartementet har bevilget midler til etableringen.

– Enheten har stor kapasitet, god mobilitet, både på og utenfor vei, og materiellet skal brukes av håndplukkede og spesialtrente mannskaper. Mobile forsterkningsenheter er allerede brukt i forbindelse med ekstremvær på Sørlandet og Vestlandet, og erfaringene har vist at kapasiteten gjør en forskjell, sier Listhaug videre.

Sivilforsvaret har fra 2015 etablert nasjonale mobile forsterkningsenheter i Trondheim, Tromsø, Bergen, Oppland og Kristiansand.

– De nye enhetene vil være et viktig bidrag ved mange ulike hendelser: Både ved store branner, flommer og oversvømmelser, leteaksjoner, ekstremvær, naturkatastrofer og andre alvorlige hendelser som kan ramme samfunnet, sier Listhaug.

De nasjonale mobile forsterkningsenhetene er satt opp med to avdelinger. Den ene avdelingen spesialiserer seg på telt, lys, varme, samband og strøm, mens den andre på stor pumpekapasitet for brannslokking, lensing og transport utenfor vei. Hver avdeling er satt opp med 24 tjenestepliktige. Avdelingene er en del av den ordinære sivilforsvarsstyrken på 8 000 tjenestepliktige og 250 fast ansatte.