Historisk arkiv

Regjeringen styrker den digitale sikkerheten med Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag åpnet samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen det nye nasjonale cybersikkerhetssenteret i Oslo.

Samfunnssikkerhetsministeren foran en av de mange skjermene på NCSC

– Senteret skal styrke den digitale sikkerheten i Norge. Det gjør vi ved å samle kompetanse på ett sted, der privat- offentlig samarbeid står sentralt, sier Smines Tybring-Gjedde (Frp).

– Regjeringen tar digital sikkerhet på alvor. Ved å samle ulike kapasiteter, kunnskap og kompetanse som utfyller hverandre er vi bedre rustet til å håndtere digitale trusler mot norske virksomheter, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Det nye cybersikkerhetssenteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og samler flere av NSMs fagmiljøer innenfor cybersikkerhet. Forsvaret stiller med personell i cybersikkerhetssenteret, sammen med andre offentlige virksomheter. I tillegg vil mange private aktører inngå som samarbeidspartnere i senteret.

Ved å samle både offentlige og private aktører hos cybersikkerhetssenteret, legges det til rette for å etablere ett felles risikobilde og situasjonsforståelse. Senteret vil gjøre det lettere for myndighetene å koordinere innsatsen hvis vi blir utsatt for alvorlige dataangrep som rammer bredt.

– Verken myndighetene, næringslivet eller den enkelte borger kan møte utfordringene i det digitale rom alene. Digital sikkerhet forutsetter at vi alle tar ansvar. Vi må sikre våre digitale løsninger og forebygge hendelser på samme måte som vi sikrer våre fysiske verdier. Alle virksomheter har ansvar for å ivareta sin virksomhets digitale sikkerhet, sier Smines Tybring-Gjedde videre.

– Cybersikkerhetssenteret er et stort løft for vår nasjonale evne til å avdekke og håndtere dataangrep. Også dersom det skulle komme et alvorlig angrep som det står en statlig aktør bak. Senteret bidrar til at vi kan forebygge dataangrep og styrker vår forsvarsevne. Dette gir oss økt trygghet, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Tre statsråder på åpningen av NCSC
Ivrige statsråder, digitaliseringsministeren, samfunnssikkerhetsministeren og forsvarsministeren, venter på å komme inn til cybersikkerhetssenteret.