Historisk arkiv

Åpner for innreise for sesongarbeidere i landbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet at det skal åpnes for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

- Jeg er glad for at vi nå vil få gjort endringer i regelverket som innebærer at sesongarbeidere fra land utenfor EØS som skal arbeide i landbruket, kan komme til Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Dette er viktig for næringene våre. Det er mange produsenter som i mange år har benyttet seg av sesongarbeidere fra tredjeland. Nå åpner vi for at arbeidsgivere kan få den arbeidskraften de trenger, sier statsråden.

- Det er viktig å åpne opp når smittesituasjonen tillater det i Norge. Derfor gjør vi det nå mulig for sesongarbeidere fra tredjeland å komme til Norge. Jeg må likevel minne arbeidsgiverne om at smittesituasjonen medfører praktiske utfordringer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Selv om det åpnes for at sesongarbeidere i landbruket nå kan reise inn i Norge, vil det kunne være praktiske utfordringer knyttet til gjennomføringen av dette, for eksempel knyttet til at det fleste av Norges visum-søknadssentre i utlandet inntil videre er stengt og at det er begrenset flytrafikk.

- Regjeringen jobber kontinuerlig med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn, sier Mæland.

Det understrekes at sesongarbeiderne må overholde de til enhver tid gjeldende reglene om karantene etter ankomst fra utlandet.