Historisk arkiv

Historisk arkiv

Bidrag til migrasjonssituasjonen i Hellas

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å bistå sårbare migranter og avhjelpe situasjonen på grensen til Tyrkia har Norge tilbudt å sende senger, madrasser og telt til greske myndigheter. Dette kommer i tillegg til betydelig norsk støtte på andre områder knyttet til denne situasjonen.

– Jeg har i dag møtt mine europeiske kollegaer for å sikre at vi har kontroll på våre yttergrenser. For å bistå greske myndigheter har Norge med humanitære midler fra Utenriksdepartementets midler tilbudt å bidra med senger, madrasser og telt fra Sivilforsvarets sentrallager. Frontex har og bedt om ekspertbistand til dokumentkontroll, identifisering og intervjuer. Det skal vi også bidra med, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Norge er del av det europeiske samarbeidet. Det innebærer blant annet at landene hjelper hverandre under større kriser

Hellas melder at de mest prekære behovene er telt, førstehjelpsutstyr, og sanitære fasiliteter. Flere land har meddelt mulige bidrag, blant annet Sverige, Danmark, Finland og Frankrike.

– Det er viktig å stille opp med denne type enkeltbidrag nå for å møte umiddelbare humanitære behov blant de sårbare migrantene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Støtten kommer i tillegg til betydelig norsk støtte på andre områder, ikke minst gjennom EØS-midlene. Nylig bidro vi med 350 millioner kroner for å bistå greske myndigheter med å bygge opp sine systemer for asylsøknadsbehandling, særlig innrettet mot å hjelpe sårbare grupper og enslige mindreårige, sier utenriksministeren.

Konkret dreier det nye norske bidraget seg om 500 køyesenger, 1.500 madrasser og 10 telt. Dette er kapasiteter som Sivilforsvaret har liggende på lager i tilfelle lignende kriser som den vi hadde med migrasjonsstrømmen over den russiske grensen til Norge i 2015.

Situasjonen på grensen mellom Tyrkia og Hellas kan komme til å innebære et stort behov for overnattings- og sanitetsutstyr på de greske øyene Lesvos, Samos og Chios, samt langs grensen til Tyrkia.

Norske myndigheter følger utviklingen nøye, og vil naturligvis bidra så langt som mulig.

– I 2015 var det i stor grad åpne grenser rundt omkring i Europa. Det er de ikke i dag, og det er derfor ingen grunn til at mennesker og familier skal betale store summer til menneskesmuglere og legge ut på den farefulle ferden til Europa, sier justis- og beredskapsminister Mæland.