Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Foreslår strafferettslig diskrimineringsvern for transpersoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å gi transpersoner et sterkere vern mot diskriminering i straffeloven.

Regjeringen foreslår å inkludere «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk» som diskrimineringsgrunnlag i en rekke bestemmelser i straffeloven. Regjeringen foreslår også å erstatte uttrykket «homofil orientering» med «seksuell orientering» – for å presisere at bifile omfattes av det strafferettslige diskrimineringsvernet.

– Det er viktig at det strafferettslige vernet mot diskriminering er tilpasset virkeligheten. Personer som har en kjønnsidentitet eller et kjønnsuttrykk som bryter med omgivelsenes forventninger, er en utsatt gruppe når det gjelder diskriminering, trakassering og vold, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Både i et likebehandlings- og i et rettferdighetsperspektiv er det riktig at også transpersoner gis det samme strafferettslige vernet som for eksempel homofile. Et strafferettslig vern vil dessuten gi uttrykk for en norm som kan ha betydning for holdninger og oppfatninger i samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

Vurderingen av behovet for endringer i hatkriminalitetsbestemmelsene i straffeloven er et av mange tiltak regjeringen har gjennomført for å følge opp handlingsplan mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk som ble lansert i 2016.