Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Mæland tek imot rapport om domstolane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Domstolkommisjonen legg fram sin siste rapport i Justis- og beredskapsdepartementet i morgon.

Nett-tv Mæland tek imot rapport om domstolane

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Den andre og siste delrapporten, NOU 2020:11 Den tredje statsmakt, omhandlar mellom anna oppgåvene til domstolane, deira funksjon og rolle.

Av smittevernomsyn ber vi om at media som ynskjer å komme, melder seg til linda.hafstad@jd.dep.no seinast tysdag 29. september.

Pressekonferansen blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følgje den direkte på www.regjeringa.no. Der kan også videofila lastas ned i etterkant.

Når: Onsdag 30. september klokka 12

Stad: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug torg 4 A.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Linda Hafstad, 47 03 89 68.