Historisk arkiv

Oppdatert strategi for å bekjempe hvitvasking og annen alvorlig kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag utgis regjeringens andre strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen.

- Jeg vil at kriminelle skal støte på flere problemer enn de gjør i dag om de forsøker å bruke penger som stammer fra kriminalitet. Vi må også legge enda flere hindre i veien for terrorister. Denne oppdaterte strategien er enda et steg i riktig retning, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Strategien vil utgjøre rammeverket for ansvarlige etaters arbeid med å utforme konkrete tiltak. Den vil sørge for bedre forebygging og bekjempelse av slik kriminalitet, og vil derfor motvirke trusler mot velferd, økonomi og sikkerhet.

- Kraftfull innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering er avgjørende for tilliten til norsk økonomi og det norske finanssystemet. Det har dessuten stor betydning for våre muligheter til å ta del i den internasjonale økonomien, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Les strategien her