Historisk arkiv

Regjeringen vil ha sertifiserte guider på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil stille strengere krav til reiselivsnæringen på Svalbard. For å sikre økt kvalitet på tilbudene heller enn flere turister, vil regjeringen nå vurdere å innføre krav om sertifisering av guider.

Regjeringen har sett på utviklingen i reiselivsnæringen på Svalbard. Konklusjonen er at det er behov for tiltak som styrker rammevilkårene til en seriøs næring, og samtidig demper belastningen på den sårbare naturen.

– Regjeringen tar nå grep for å sikre en forsvarlig utvikling i reiselivet. Vi ser på hvordan vi kan utforme et slikt krav til sertifisering av turistguider, for å sikre at de har en tilstrekkelig kompetanse om miljø og sikkerhet i felt. I tillegg strammes regelverket om forstyrrelse av isbjørn, ferdsel og leiropphold inn, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).

– Vi vil bevare den sårbare villmarksnaturen og utsatte kulturminner på Svalbard. Da er en sertifisering av guidene et helt nødvendig tiltak. Regjeringen ønsker en bærekraftig utvikling av reiselivet på Svalbard. Dette kan føre til at færre turister velger Svalbard, men vil sikre et godt reiselivstilbud med god fortjeneste for de lokale aktørene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Reiselivet på Svalbard har de siste årene vokst både på tilbuds- og etterspørselssiden, og utviklingen er forventet å fortsette. Dette får konsekvenser på mange områder.

Reiselivsnæringen er en viktig bidragsyter til sysselsettingen i Longyearbyen, men den belaster også lokalsamfunnet og utfordrer den lokale beredskapen. Ikke minst belaster aktiviteten den sårbare villmarksnaturen, som turistene kommer for å se.

– Regjeringen er opptatt av at alle aktørene i reiselivet opererer med standarder som sikrer trygge og stabile arbeidsvilkår for sine ansatte – og sikkerheten til de som kjøper tjenestene, sier Smines Tybring-Gjedde.

Det er viktig med kvalitet i reiselivsproduktene fremfor å bidra til en økning i antall turister. Det skal også være høy kvalitet innad i næringen, for eksempel når det gjelder arbeidsvilkår.