Historisk arkiv

Skal bli lettere for politiet og utlendingsmyndighetene å innhente taushetsbelagt informasjon om utlendinger ved norske utdanningsinstitusjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsmyndighetene er avhengige av opplysninger om studiene til den som søker, eller referansepersonen til søkeren, for å kunne behandle oppholdssaker i forbindelse med arbeid, studier, familieinnvandring eller permanent oppholdstillatelse. Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag for å gjøre dette enklere.

– Dette forslaget er viktig for å effektivisere saksbehandlingen hos utlendingsmyndighetene og vil forenkle søknadsprosessen for søkeren. Samtidig blir det lettere for oss å kontrollere relevante opplysninger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Forslaget innebærer at fylkeskommuner, universiteter, høyskoler, frittstående skoler, studentsamskipnader og Kompetanse Norge plikter å gi taushetsbelagte opplysninger om studier til politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda etter anmodning.

– Dette forslaget gjør regelverket mer digitaliseringsvennlig, med økt mulighet for bruk av automatiserte avgjørelser, i tråd med Regjeringens digitaliseringsstrategi, sier Mæland.

Opplysningene må være nødvendige for behandling av oppholdssaker i forbindelse med arbeid, studier og familieinnvandring, arbeid på faste innretninger og adgang til å søke førstegangs oppholdstillatelse fra riket. Opplysningsplikten gjelder også ved fornyelser og tilbakekall av slike tillatelser, og ved sak om permanent oppholdstillatelse.

Tilsvarende opplysningsplikt er allerede innført for statsborgerskapssaker.

Høringsfristen er 1. september.