Historisk arkiv

Humlegård blir INTERPOLs nye spesialrepresentant til FN

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård tiltrer i mai som INTERPOLs spesialrepresentant til FN i New York. Det er første gang i INTERPOLs historie at Norge har en slik posisjon.

-INTERPOL er verdens største politiorganisasjon med 194 medlemsland. Det var flere godt kvalifiserte kandidater, og de valgte Humlegård. Det viser hvilken tillit norsk politi har internt i organisasjonen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.  

Humlegård vil med utnevnelsen inngå i generalsekretærens senior management team. Stillingen som spesialrepresentant innebærer at Humlegård leder INTERPOLs kontor i New York hvor han kommer til å jobbe med sentrale aktører i bekjempelse av transnasjonal organisert kriminalitet, terror og cyberkriminalitet. Stillingen er stedsplassert i New York, men innebærer også utstrakt møte- og reisevirksomhet til medlemsland og samarbeidspartnere. Stillingen har en periode på 3 år med mulighet for forlengelse. Maksimal lengde er 6 år.

- Jeg synes det er en meget gledelig nyhet at tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård er utnevnt til en så viktig stilling. Dette kommer til å tjene norsk politi og vår mulighet til å bidra internasjonalt, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Humlegård har siden 2018 vært spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Han gikk på NATO Defence College i 2019 før han i 2019/2020 ble utlånt til UD. Han var politidirektør i Norge fra 2012 til 2018. Han kom fra stillingen som sjef for Kripos, der han hadde vært siden desember 2009. Forut for dette var han fra 2003 sjef for Utrykningspolitiet.

Humlegård startet sin karriere i politiet i 1984, og har blant annet jobbet i Telemark og Oslo politidistrikt og vært assisterende sysselmann på Svalbard. Humlegård ble cand. jur. i 1992 og har gjennomført både befalsskolen og politiskolen. Etter et treårig masterprogram i ledelse tok han i 1999 Master of Management ved Handelshøyskolen BI.