Historisk arkiv

Regjeringen tar ikke portforbud videre til Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag bestemt at hjemmel om portforbud ikke fremmes for Stortinget. - Regjeringen er opptatt av å være best mulig forberedt i forbindelse med å bekjempe koronaviruset. Derfor har vi også utredet behovet for en lovhjemmel om portforbud, som vi har hatt på bred høring. Dette er et «verktøy» vi ikke har, og som vi heller ikke har hatt behov for. Det er fortsatt situasjonen, og den håper vi skal vedvare. Derfor fremmer vi ikke noe lovforslag for Stortinget, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 8. januar 2021 i fellesskap med Helse- og omsorgsdepartementet på høring et forslag om endringer i smittevernloven, som gir et hjemmelsgrunnlag for portforbud som smitteverntiltak under covid-19-pandemien. Høringen er nå avsluttet, og departementet har fått over 1400 høringsinnspill, og mer enn 1200 av dem er fra privatpersoner.

- Vi går nå igjennom høringsinnspillene, og er glade for engasjementet og de store debattene dette har reist. Vi mener imidlertid ikke det er behov for en slik hjemmel, og håper heller ikke det blir det, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

- Jeg er glad for at regjeringen ikke går videre med denne saken til Stortinget. Høringsrunden har vært tydelig på at dette ikke er et nødvendig virkemiddel i den situasjonen vi befinner oss i nå og det er vi i Venstre enige med, sier Guri Melby, kunnskaps - og integreringsminister og partileder i Venstre.

Det er viktig å gi det store antallet høringssvar en grundig behandling, selv om regjeringen ikke går videre med et portforbud til Stortinget.

- I snart et år har Norges befolkning trofast fulgt råd, anbefalinger og påbud. Flere av innspillene vi har fått peker på at dette i stor grad er tillitsbasert og at det i seg selv har ført til redusert smitte.  Vi skal være stolte av den norske dugnaden, det er en forutsetning for arbeidet vårt videre, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.