Historisk arkiv

Unntak fra innreiserestriksjonene: Lettelser i dokumentasjonskravet for utlendinger som er bosatt i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Med virkning fra 21. mai endres kravene til hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å vise at man er bosatt i Norge og dermed har rett til innreise.

Regjeringen har besluttet at det skal gjøres lettelser i dokumentasjonskravet knyttet til hvilke utlendinger som anses bosatt i Norge, og dermed har rett til innreise. Dette betyr at det ikke lenger vil være et krav om folkeregistrering for å anses som bosatt i Norge i henhold til innreiserestriksjonsregelverket. Utlendinger som ikke er folkeregistrert som bosatt vil måtte fremlegge annen dokumentasjon som underbygger at de bor i Norge. Det vil si at de må fremlegge dokumentasjon på fast bopel i Norge og må også kunne sannsynliggjøre at de returnerer etter utenlandsreise/midlertidig utenlandsopphold.

-Vi har besluttet å justere regelverket for innreise for utlendinger som er bosatt i Norge. Departementet jobber nå med nye kriterier og vil gi nærmere retningslinjer før ikrafttredelse 21. mai, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).