Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 14. oktober

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

God onsdag alle sammen,

Det er syv måneder siden Norge innførte de første inngripende smittevernstiltakene i forbindelse med koronaviruset.

Siden den gang er 1 1165 444 blitt testet for covid-19. Det er blitt registrert 15 639 tilfeller. 277 er døde. 

Per i går var 27 innlagt med viruset og 1 får respiratorbehandling. 

I løpet av denne tiden har koronakrisen også hatt andre alvorlige følger.

Den har rammet norsk næringsliv hardt. Omfattende smitteverntiltak i Norge og i andre land, lavere vekst hos våre handelspartnere og fallet i oljeprisen har gitt nedgang i verdiskaping og det har gitt lavere sysselsetting.

Men det er tegn til bedring. Ifølge SSB steg Brutto Nasjonalproduktet til Fastlands-Norge i både mai og juni, etter kraftig fall i mars og april.

23 300 av de som er registrert som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder for 35 100 av de delvis ledige. Det er dermed 3 000 færre permitterte enn forrige uke. Til sammen er 2,1 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Så langt i år er det åpnet færre konkurser enn i fjor: 2 532 i år mot 2 919 i fjor.

Vi har fra første dag med koronakrisen sagt at å sikre et godt tilbud til barn og unge er noe av det viktigste vi kan gjøre. For det er dessverre slik at mye av tjenestetilbudet forsvant eller ble redusert som en følge av smittevernstiltakene.

Tjenestene til barn og unge har stabilisert seg, selv om de fleste tjenestene fortsatt er rammet av smitteverntiltakene.

Jeg er glad for at koordineringsgruppen for tjenestetilbudet til sårbare barn og unge fortsatt holder trykket oppe for å følge med på at sårbare barn og unge får den hjelpa de har rett på.

Dette viser to ting:

At koronakrisen rammer de mest sårbare av først og hardest.

Men det viser også at vi har gjort mye og har kommet langt for å snu den negative utviklingen.

Og med det gir jeg ordet til helseministeren.

Se pressekonferansen her