Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 24. februar 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kjære alle sammen, god onsdag.

Mange har nå tatt seg en vinterferie denne uken, andre tar det først i neste uke.

Det er normalt en kjærkommen pause, men i år er det nok annerledes for de fleste.

Det er tungt å se at på vi tross av strenge restriksjoner fortsatt har økende smitte flere steder i landet.

Mer smittsomme virusvarianter har gjort at vi har måttet innføre ytterligere restriksjoner.

Men selv om det virker fjernt, så er det slik at vi sakte, men sikkert faktisk nærmer oss mer normale tilstander.

Og det er viktig å huske at vi tross alt fortsatt har lavere smitte enn de fleste land i Europa, og at stadig flere i befolkningen vaksineres.

Dette skal Bent si mer om.

**

La meg så si litt om situasjonen på grensene våre.

11.februar fikk Politidirektoratet i oppgave å gjennomføre en fulltelling av alle reisende som benyttet grenseovergangsstedene Oslo lufthavn, E6 - Nye Svinesund, E18 - Ørje og Rv2 - Magnormoen 14.- 16.februar.

Det har vært lystig, fordi tellingen viser at så å si alle av de som er pliktige til å teste seg på grensen, faktisk tester seg.

I tillegg viser tallene at flere av de som i utgangspunktet ikke er testpliktige, også velger å teste seg.

Det viser at folk som reiser inn til Norge tar ansvar for å redusere smittespredning, og det er bra.

Tall fra DSBs innreiseregister viser for øvrig at antallet reiser inn til Norge fortsetter på et lavt tall, omtrent halvparten av nivået i januar.

**

Så er vi mange som nå ønsker at grensene skal åpnes mer.

Noen vil åpne for å få besøk av sine nærmeste, andre for å få nødvendig arbeidskraft inn i landet, enten det er i verftsindustrien eller i landbruket.

Men med et sterkere smittetrykk i utlandet og mer smittsomme virusvarianter på kontinentet, så må smitten falle ytterligere før vi kan åpne grensen ytterligere.

Helsemyndighetene er også tydelige på at vi må sørge for at karanteneperioden gjennomføres på en smittevernfaglig trygg måte.

Det er grunnen til at vi i dag innfører ytterligere innstramminger i ordningen med karantenehotell. 

Det gjøres tre endringer:

For det første må personer i innreisekarantene fra nå av oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed. Det betyr at en ikke kan reise videre fra f.eks. Oslo lufthavn før karantenen er gjennomført.

For det andre så innfører vi en meldeplikt for de som skal oppholde seg på karantenehotell, disse plikter å registrere seg på hotellet ved ankomst.

For det tredje så må kommunene i samarbeid med hotellene, nå etablere en kontrollordning der dedikerte personer holder oppsyn med at de som er i karantene, følger de retningslinjer som er gitt.

Dette var tidligere en anbefaling. Nå blir det pålagt.

Disse tre tiltakene vil redusere risikoen for smittespredning, og det vil sikre at kommunen har oversikt over hvor de som skal gjennomføre karantenen sin befinner seg.

Dette handler altså ikke om hvem som skal i karantene, men hvordan karantenen skal gjennomføres.

Reglene for hvem som må i karantene endres ikke.

**

Og med det vil jeg avslutte, ønske statsminister Erna Solberg gratulerer med dagen, og gi ordet videre til Bent.