Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 28. april 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

God onsdag ettermiddag, alle sammen,

Den alvorlige situasjonen i India er en viktig påminnelse om at vi fremdeles står midt i en global pandemi.

Dette er ikke over og la meg tydelig gjenta: Vi anbefalinger ingen å reise med mindre det er strengt nødvendig.

***

For å begrense risikoen for importsmitte av nye virusvarianter, innfører vi nå strengere karanteneregler for reisende fra India, men også Irak, Nepal, Bangladesh og Pakistan.

Det innføres pålegg om karantenehotell for allereisende fra India, Irak, Nepal, Bangladesh og Pakistan, enten reisen er nødvendig eller ikke. Alle skal på hotell, en kan derfor ikke gjennomføre karantenen hjemme.

De skjerpede innreisetiltakene for reisende fra de aktuelle landene trådte i kraft i dag klokken tolv.

***

I tillegg til disse innreisetiltakene skjerpes reiserådene til de samme landene, i tillegg til eksisterende reiseråd. Her kan en få vite mer på regjeringens korona-sider.

**

Så vil jeg allerede nå varsle om at smittesituasjonen globalt tilsier at det raskt kan komme nye innreisetiltak.

Vi må derfor være forberedt på at enda flere må på karantenehotell, og endringene kan komme på kort varsel.

***

Så til vår egen del av verden.

Vi har den sett i mediene eksempler på EØS-borgere som ikke slipper inn i Norge igjen etter besøk i hjemlandet.

I utgangspunktet får kun utlendinger som er registrert bosatt i Norge reise inn i landet slik reglene er nå.

Dette gjelder også EØS-borgere.

Her skiller vi ikke mellom nødvendige og unødvendige reiser.

En slipper ikke inn i Norge med mindre en er norsk statsborger eller er folkeregistrert bosatt i landet, utover de få som fyller de strenge unntakene.

***

Dette får selvsagt store konsekvenser for de det gjelder.

Vi er klar over at dette oppleves inngripende for EØS-borgere som er vant til å reise inn og ut av Norge. Men denne innstrammingen er blitt kommunisert ut tydelig og gjentatte ganger, og vi forventer selvsagt at alle setter seg inn i regelverket før de reiser ut eller inn til Norge.

Mange lurer på hvor lenge de strenge innreiserestriksjonene og karantenereglene vil vare. Det kan vi ikke svare på nå, men ingen av oss ønsker å ha dette lenger enn nødvendig.

***

Da gir jeg ordet til …