Historisk arkiv

Ny språk-, lese- og skrivestrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Tidlig og målrettet innsats er viktig for å bedre barn og unges språk-, skrive- og leseferdigheter. Derfor retter regjeringens nye lese- og skrivestrategi seg mot både barnehage og skole.

– I dag er det for mange som leser og skriver for dårlig. For første gang har vi laget en strategi som ser systematisk språkarbeid i barnehage i sammenheng med lese- og skriveopplæringen i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Strategien følges av en språksatsing med flere praktiske verktøy som kan brukes av ansatte i barnehage og på skolen. Allerede fra i høst kan barnehager og skoler benytte seg av digitale kompetansepakker. Dette er undervisningsopplegg eller opplegg for samlingsstunder som kan brukes direkte i arbeidet i barnehage og skole. Disse språkpakkene er laget i samarbeid med forskere, barnehagepedagoger og lærere. Det arrangeres også frivillige oppstartsamlinger for lærere og barnehage- og skoleledere som vil bruke språkpakkene. I tillegg vil det fra 2016 legges opp til at kommuner kan søke om penger til ressurslærere og etablering av nettverk for språk, lesing og skriving.

– Språk, lese og skriveferdigheter er grunnlaget for videre læring. Regjeringen styrker arbeidet med barn og unges språk-, skrive og leseferdigheter fordi alle barn og unge skal gis gode forutsetninger for å lykkes i utdanning, arbeid og samfunnsliv, sier kunnskapsministeren.

Les strategien på www.sprakloyper.no.

Les mer på Lesesenterets nettsider.