Historisk arkiv

Ny ordning skal bedre studentenes psykiske helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

En del studenter sliter med psykiske helseutfordringer, stress og manglende mestringsfølelse. I dag lanserte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen en ordning der universiteter, høyskoler og studentsamskipnader kan søke om penger til prosjekter som styrker studenters psykiske helse.

Det kan gis penger enten til helsefremmende og forebyggende tiltak eller gjennom utvikling av tjenestetilbud samt prosjekter som bidrar til å heve kunnskapen om studenters helse og trivsel. Det er studentsamskipnader og høyere utdanningsinstitusjoner som kan søke på ordningen.

– Vi vet at studentsamskipnadene og utdanninginstitusjonene alt i dag gjør mye bra for at studentene skal fungere så godt som mulig under studiene. At det nå er satt av midler direkte til psykiske helse, styrker arbeidet og er et positivt tilskudd til både pågående og nye prosjekter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I budsjettet for 2016 er det satt av 5 millioner kroner til denne tilskuddsordningen.

Søknadsfristen er 25. juli 2016. Les mer om hvordan man søker.