Historisk arkiv

Utvider retten til videregående opplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Unge som har droppet ut skal kunne starte opp igjen raskere på videregående skole, og alle innvandrere skal få rett til å ta videregående opplæring.

– Det er viktig at unge som dropper ut av videregående får en ny mulighet til å fullføre når de blir motiverte igjen. Det vil hjelpe dem ut i jobb og aktivitet. Derfor vil vi endre dagens regelverk som holder dem utenfor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I dag har ungdom rett til videregående opplæring innen fem år etter at opplæringen startet. Fullfører de ikke innen tiden, må de vente til de har fylt 25 år før de får ny rett til videregående opplæring.

– Med nytt regelverk vil de unge få ny rett til videregående opplæring uten å måtte vente til de blir 25 år. Det må ikke være vanskelig for de som dropper ut å starte opp igjen, sier Røe Isaksen.

En ungdom som for eksempel falt fra som 17-åring, og som ønsker å gjenoppta og fullføre videregående når han eller hun er 21 år, må med dagens regelverk vente i tre-fire år for å få ny rett til opplæring. Regelverket rammer også elever som har byttet studieløpet sent i utdanningsløpet, og som dermed risikerer å ha "brukt opp" opplæringstiden sin.  

I dag sendes forslagene på høring. Forslaget er del av Sundvoldserklæringen, og støtter opp om målene i regjeringens Stortingsmeldingen om livslang læring og utenforskap.

Fjerner håpløs regel for innvandrere

Kunnskapsministeren vil også endre regelverket for å gi innvandrere bedre rettigheter til videregående opplæring. I dag har innvandrere ikke rett til videregående opplæring i Norge, hvis de har gjennomført videregående skole i hjemlandet selv om opplæringen ikke godkjennes i Norge.

– Vi setter disse menneskene i en umulig situasjon. Det verste er at det ofte rammer noen av dem som har størst muligheter til å integreres raskt og ta en lengre utdannelse. Derfor er det på høy tid at vi avskaffer dette hinderet, sier Røe Isaksen.

Høringsfristen er 16. januar.