Historisk arkiv

Forlenger muligheten til å gjøre unntak fra lærernormen fram til 1. august 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Lærernormen ble innført i 2018 og skjerpet i 2019. Noen skoler får ikke kvalifiserte søkere når normen skal oppfylles. Derfor forlenges nå muligheten for å gjøre unntak frem til 1. august 2020. – Det er nå færre elever per lærer enn på noe tidspunkt de siste ti år. Jeg forventer at kommuner og skoler fortsetter arbeidet med å innfri lærernormen, men det er viktig at dette blir en lærernorm, og ikke en voksennorm. Derfor gir vi skolene noe mer tid, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Skolene må jobbe aktivt med å oppfylle lærernormen. Normen kan bare fravikes hvis skolen ikke får nok kvalifiserte søkere, og skolen må da lyse ut stillingene på nytt minst hvert halvår.

Fakta om innføringen av lærernormen

  • Den nye lærernormen gjaldt fra skolestart i 2018 og ble ytterligere skjerpet fra høsten 2019.
  • Nå skal det i gjennomsnitt være maksimalt 15 elever per lærer på 1.–4. trinn og 20 på 5.–10. trinn i ordinær undervisning.
  • Normen er fullfinansiert gjennom statsbudsjettet og ble i årets budsjett overført til kommunenes rammetilskudd.
  • GSI-tallene for skoleåret 2018–2019 viste at 75 prosent av skolene oppfylte lærernormen på 1.–4. trinn.
  • På 5.–7. trinn oppfylte over 90 prosent av skolene kravet, mens 80 prosent oppfylte kravet på 8.–10. trinn.
  • Dispensasjonsmuligheten varte opprinnelig fram til 1. januar 2020. Nå vil den vare til 1. august 2020.
  • Dataene i GSI viser at det er flere skoler som nesten oppfyller kravene.