Historisk arkiv

Høring om skolebytte i mobbesaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet foreslår å presisere i opplæringsloven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole. Forslag om å endre loven er nå sendt på høring.

- I regjeringsplattformen slår vi fast at det er mobberen som må bytte skole i mobbesaker der skolebytte er eneste løsning. Det har vært enkelte uklarheter og ulik praksis i tilknytning til om og hvordan mobberen kan flyttes i slike tilfeller, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

At en elev som mobber kan flyttes til en annen skole står ikke eksplisitt i opplæringsloven eller privatskoleloven, men det fremgår av lovenes forarbeider at det er adgang til dette.

- For at det skal være klart at den som mobber i visse tilfeller kan flyttes til en annen skole, og for å unngå at mobbeofferet blir nødt til å bytte skole, foreslår vi at adgangen til å flytte mobberen fremgår direkte i loven.

Lenke til høringen