Historisk arkiv

Lærerløftet starter nå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra 1. februar kan lærerne søke om videreutdanning. Aldri før har det blitt gitt tilbud om videreutdanning til så mange lærere.

– Vi er i gang med det største løftet for videreutdanning for lærere noensinne.  1. februar åpner søkerportalen. Jeg håper mange lærere vil benytte sjansen til å heve sin kompetanse, særlig i matematikk og naturfag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

– Det er utrolig mange dyktige lærere i norsk skole, og vi vil gi gode lærere muligheten til å bli enda bedre. Dette er avgjørende, når vi vet at læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring, legger han til.

 

I fjor fikk 1800 lærere innvilget søknad om videreutdanning. I år er antallet plasser økt til 2600. Nytt i år er også at lærerne kan søke om stipend.

 

450 lærere får stipend

Stipendordningen vil omfatte 450 lærere, og søkere til videreutdanning innen matematikk og naturfag vil bli prioritert. Stipendets størrelse er 100.000 kroner for 30 studiepoeng. Målet med stipendordningen er å gjøre videreutdanningen mer fleksibel for lærerne og skolen.

 

– Lærerne kan velge om de vil ha stipendet i tillegg til full lønn, og ta studiet ved siden av jobb, eller de kan få redusert arbeidstid, understreker kunnskapsministeren.

 

– Lettere å si ja

Regjeringen har økt satsene for dekning av vikarutgifter. Staten dekker nå 75 prosent av de samlede utgiftene til videreutdanning innen matematikk og naturfag, og 60 prosent av kostnadene til videreutdanning i andre fag. 

 

–Nå har kommunene ingen grunn til å si nei til lærere som ønsker seg mer kunnskap. Jeg vil derfor oppfordre alle skoleeiere til å godkjenne søknader om videreutdanning, sier Røe Isaksen. 

FAKTA:

1. februar åpner søkersystemet for lærere som ønsker videreutdanning. Søknadsfristen er 15. mars, og innen 15. april skal skoleeierne ha godkjent eller avslått søknadene.

750 flere lærere enn i fjor kan nå få tilbud om videreutdanning, gjennom programmet ”Kompetanse for kvalitet”.