Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen satser på forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår 320 millioner kroner mer til forskning i budsjettet for 2014. I tillegg styrkes Skattefunnordningen.

Regjeringen foreslår 320 millioner kroner mer til forskning i budsjettet for 2014. I tillegg styrkes Skattefunnordningen.

 

 

– Norges velstand bygger på kunnskap, og vi vil i neste års budsjett særlig prioritere den næringsrelevante forskningen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Totalt foreslår regjeringen å bevilge 27,7 milliarder kroner til forskning og utvikling (FoU) i 2014. Dette er en realvekst på om lag 3,4 prosent i forhold til 2013. Det er også over 320 millioner kroner mer enn det som ble foreslått av den forrige regjeringen. I tillegg kommer effekten av utvidelsen av Skattefunnordningen som er anslått til 160 millioner kroner. Den offentlige innsatsen økes dermed med nesten 0,5 milliarder kroner.

 

– Denne regjeringen har lovet en vesentlig økning i forskningsbevilgningene, og vi følger opp dette løftet fra starten, sier Røe Isaksen.

 

Regjeringen har særlig prioritert å styrke den næringsrelevante forskningen. Blant annet økes bevilgningene til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), som stimulerer til ambisiøse FoU-satsinger i norsk næringsliv, med 80 millioner kroner.

 

– Regjeringen har som mål at Norge skal være blant Europas mest innovative land. Det er avgjørende for at vi skal kunne ha vekst og velferd også i fremtiden, sier Røe Isaksen.

 

Regjeringen foreslår også å styrke innsatsen innenfor petroleumsforskning, marin forskning og teknologiområdene nanoteknologi, bioteknologi og IKT. Dette er viktig for å sikre fornyelse og omstilling i nærings- og samfunnsliv. Videre foreslår regjeringen å bevilge 7,8 millioner kroner til 50 stillinger innenfor nærings-ph.d-ordningen og en ny ordning med offentlig sektor-ph.d.

 

Regjeringen styrker i tillegg internasjonalisering av norsk forskning gjennom å foreslå ytterligere 20 millioner kroner til tiltak for økt norsk deltakelse i europeisk forskningssamarbeid.