Historisk arkiv

Forslag til endringer i RLE-faget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil endre navnet på faget Religion, livssyn og etikk (RLE) til Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Om lag halvparten av undervisningen skal brukes til kunnskap om kristendom.

Nett-tv Nett-TV: Pressekonferanse om endringer i RLE-faget

Se sendingen her

Se sendingen her

I samarbeidsavtalen ble Venstre, KrF, Fremskrittspartiet og Høyre enige om at RLE-faget skulle endre navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), og at faget i tråd med kompetansemålene skulle inneholde minst 55 prosent kristendomskunnskap. 

– Det er denne avtalen mellom samarbeidspartiene regjeringen nå følger opp. Vi foreslår imidlertid en mer fleksibel innretning når det gjelder hvor mye av undervisningstiden som skal brukes på kristendom, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Fra 2005 til 2008 var det et krav om at 55 prosent av undervisningen i RLE skulle brukes til kristendom. Bakgrunnen for dette var en undersøkelse fra 2000 som viste at 9 prosent av lærerne brukte 80 prosent eller mer av undervisningstiden på kristendom, mens 6 prosent av lærerne brukte 30 prosent eller mindre. 

– Regjeringen foreslår at ”om lag” halvparten av tiden i faget skal brukes til å undervise om kristendommen, og har tillit til at lærerne legger opp undervisningen i tråd med dette. Vi ønsker ikke å detaljstyre undervisningen i det enkelte klasserom, sier kunnskapsministeren. 

Samarbeidspartiene ønsker at kunnskap om kristendommen skal vektlegges mer enn i dag, på grunn av kristendommens historie og tradisjon i Norge. 

Ikke forkynnende

RLE-faget består av følgende hovedområder: Kristendom, jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, livssyn, filosofi og etikk. 

– Skolens rolle er ikke å forkynne eller favorisere en enkelt tro, men å lære barn og unge om det samfunnet de lever i, om norsk historie og tradisjoner. Unge skal lære å tenke kritisk og selvstendig, også i religions- og livssynsundervisningen, understreker Røe Isaksen. 

Læreplanen og opplæringsloven danner det formelle rammeverket rundt RLE-faget. Av disse følger det at Religion, livssyn og etikk (RLE) skal være en møteplass for elever med ulik bakgrunn, der alle skal bli møtt med respekt. Faget skal bidra til dialog og forståelse, og undervisningen skal ikke være forkynnende. Dette rammeverket vil ligge fast i det nye KRLE-faget.

FAKTA: Regjeringen foreslår to endringer i RLE-faget:  

  • Føye kristendom til i navnet, slik at navnet på faget blir Kristendom, religion, livssyn og etikk – KRLE. Det krever endring av opplæringsloven og læreplanen. 
  • Innføre en bestemmelse i læreplanen som sier at om lag halvparten av undervisningstiden i det nye KRLE-faget skal brukes til kristendomskunnskap.