Historisk arkiv

500 nye studieplasser til IKT-utdanninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet tildeler midler til å opprette 500 nye studieplasser til IKT-utdanninger ved høyskoler og universiteter. Dette som følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene KrF og Venstre.

 

– Det er viktig at vi opprettholder vår status som kunnskapssamfunn. Da er det helt vesentlig at vi henger med på den digitale utviklingen. Derfor setter vi av midler til 500 nye studieplasser innenfor IKT, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er behov for studieplasser i IKT i hele landet. Studieplassene er derfor fordelt til mange av institusjonene.

Se hvor mange studieplasser i IKT hver enkelt institusjon har fått her.

50 nye rekrutteringsstillinger

I budsjettforliket mellom regjeringen og samarbeidspartiene ble det også satt av midler til 50 nye rekrutteringsstillinger, altså stipendiat- og postdoktorstillinger.

– Vi satser på nye rekrutteringsstillinger fordi vi mener det er viktig å støtte personer som er tidlig i den akademiske karrieren. Forskning er en av satsingsområdene til regjeringen, sier Røe Isaksen.

Fra før, i forbindelse med regjeringens budsjettforslag, er det fordelt 120 stillinger der 80 av dem er til universiteter og høyskoler. 

Se hvor mange nye rekrutteringsstillinger per utdanningsinstitusjon det blir her.

Mer å fordele

Stortinget har også vedtatt at skal det fordeles ytterligere 150 millioner kroner i 2017 til ny femårig lærerutdanning. Totalt blir det da satt av 252 millioner kroner i 2017 for å få på plass den nye 5-årige masterutdanningen for lærere.

– Vi vil skape en skole hvor elevene lærer mer. Lærerne er nøkkelen for å få det til. Derfor er en av regjeringens viktigste satsinger å få på plass en ny lærerutdanning, understreker statsråden.

De 150 millionene er ennå ikke fordelt, men skal bidra til god etablering og økt kvalitet i de nye femårige grunnskolelærerutdanningene.

Det skal også fordeles 75 millioner kroner til oppgradering av universitetsbygg.

Det er dessuten vedtatt å videreføre 150 millioner kroner til universiteter og høyskoler til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS).

Kunnskapsdepartementet kommer tilbake til mer detaljer rundt disse tildelingene etter hvert.

Les mer om tildelingene her: Orientering om forslag til statsbudsjettet 2017 for universiteter og høyskoler.