Historisk arkiv

Åpnet Kunnskapskontoret i Brussel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Statssekretær Bjørn Haugstad åpnet i dag det nye Kunnskapskontoret i Brussel, hvor Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er samlet under samme tak. Målet er å styrke Norges posisjon i det europeiske forsknings- og utdanningssamarbeidet.

Statssekretær Bjørn Haugstad stod for den offisielle åpningen av Kunnskapskontoret i Brussel. Foto: Lars Måseide, EU-delegasjonen.

Statssekretær Bjørn Haugstad stod for den offisielle åpningen av Kunnskapskontoret i Brussel. Foto: Lars Måseide, EU-delegasjonen.

Kunnskapskontoret skal bistå norske forskere, bedrifter og studenter med å orientere seg og nå opp i EUs programmer for forskning, innovasjon og utdanning.

– Vi har et mål om øke den norske deltakelsen i Horisont 2020, det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet, og å øke den norske aktiviteten i utdanningsprogrammet Erasmus+. For å lykkes er det ikke nødvendigvis nok å ha et godt prosjekt. Du trenger også å vite hvordan du skal skrive en søknad som skiller seg ut, og du trenger å vite hvordan ting fungerer i Brussel. Det er der Kunnskapskontoret kommer inn, sa Haugstad under åpningen.

Målet med Kunnskapskontoret er blant annet å:

  • Støtte opp under norsk påvirkning og posisjonering, bedre norsk deltakelse i EUs programmer for forskning, innovasjon og utdanning og bedre samspill mellom norske aktører.
  • Fremme og profilere norsk forskning, innovasjon og utdanning.
  • Virke som bro mellom det norske forsknings, utdannings -og innovasjonssystemet og aktørene i Brussel.

Kontoret finansieres av Kunnskapsdepartementet gjennom stimuleringsmidlene til god norsk deltakelse i Horisont 2020. I år får kontoret fem millioner kroner administrasjon og drift, og fra neste år får SIU og Innovasjon Norge i tillegg 2,2 millioner kroner hver til å dekke lønnskostnader.