Historisk arkiv

Verdiløft i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsministeren foreslår en ny generell del som beskriver de verdiene og det grunnsynet som skal gjennomsyre alt som skjer i skolen. – Vi trenger alle et kompass å styre etter. Verdiene skal hjelpe oss å lære, leve og arbeide sammen i en kompleks verden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i årene som kommer. Den nye generelle delen av læreplanverket skal gi føringer for denne fornyelsen, og sikre at verdiene fra skolens formålsparagraf også får betydning for fornyelsen av fagene.

24 år siden sist

− Formålsparagrafen beskriver de grunnleggende verdiene som skolen bygger på, og skolens brede samfunnsmandat. Ny generell del skal prege all planlegging, opplæring og utvikling i skolen, sier kunnskapsministeren.

Den generelle delen vi har i dag ble fastsatt for 24 år siden. 

 − Norge og verden har endret seg mye fra 1993 og frem til i dag, og vi har fått en ny formålsparagraf siden den gang. Teknologien preger samfunnet på en helt annen måte, og miljøutfordringene blir stadig større. Vi lever i et mer mangfoldig samfunn. Vi trenger en ny generell del som gjør barna best mulig i stand til å leve og jobbe i en fremtid hvor mye vil være annerledes enn i dag, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsdepartementet foreslår at Generell del skal bytte navn til Overordnet del – verdier og prinsipper.

Mestre livet sitt 

Skolen skal også gi elevene den kompetansen de trenger for å mestre livet sitt. Den nye overordnede delen beskriver hvordan tre tverrfaglige tema skal bidra til at elevene utvikler forståelse og ser sammenhenger på tvers av fag. De tre temaene er folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

− Skolens doble samfunnsoppdrag – med både danning og utdanning – er viktigere enn noen gang. Det ser man igjen i forslaget til ny generell del som vi nå sender på høring. Vi gleder oss til å få tilbakemeldinger på utkastet, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren er opptatt av å lytte til råd og ønsker at så mange som mulig engasjerer seg i høringen.

− Vi vil invitere til fem høringskonferanser rundt om i landet, og håper teksten skaper gode diskusjoner rundt på skolene, sier Røe Isaksen.

Helt inn i klasserommet

Mange i skolen bruker ikke dagens generelle del når de planlegger undervisningen.

− Vi må gjøre skolens verdigrunnlag aktuelt i alle fag og alle timer. Vi trenger en overordnet del som sammen med læreplaner for fag tar verdiene helt inn i klasserommet. Skolens brede samfunnsmandat må tas på alvor i norsk skole, sier Røe Isaksen.

Skolen skal ifølge formålsparagrafen blant annet fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte. Elevene skal lære å tenke kritisk, og handle etisk og miljøbevisst. I forslaget til overordnet del av læreplanverket blir dette utdypet.

− I en tid hvor ekstremisme truer, er det viktigere enn noensinne å fremme demokratiet. Når vi er omgitt av falske nyheter og "alternative fakta", er det særlig viktig at elevene lærer seg å tenke kritisk. Vi trenger en overordnet del som kan støtte lærerne i det viktige arbeidet de gjør hver eneste dag, sier Røe Isaksen.

Forslaget til ny overordnet del finner du her. Overordnet del – verdier og prinsipper er forskrift til opplæringsloven.

Forslaget er nå sendt på høring med frist til 12. juni.

Høringskonferanser

Kunnskapsdepartementet inviterer til fem regionale høringskonferanser. Vi ønsker at høringskonferansene skal skape engasjement, og legge til rette for en bred og åpen høring.  

Tid og sted

6. april              Bergen Scandic Bergen City (Håkonsgaten 2-7)
19. april            Tromsø The Edge (Kaigata 6)
20. april            Trondheim Scandic Hell (Sandfærhus 22 Hell)
5. april              Kristiansand Radisson Blu Caledonien (Vestre Strandgate 7)
26. april            Oslo Samfunnssalen (Arbeidersamfunnets Plass 1) 

Konferansene starter med registrering kl 09:30 og avsluttes kl 15:00.

Deltakelse på konferansene er gratis, men deltakerne må selv dekke reise og eventuelt andre utgifter. Det plass til 200 deltakere på hver konferanse og 300 deltakere på konferansen i Oslo. 

Påmelding
Påmelding til konferansene sendes til elisabeth.lovaas@kd.dep.no. Merk hvilken konferanse du ønsker å delta på. Det serveres lunsj på konferansene (gi beskjed om eventuelle allergier). 

Foreløpig program
Rammene for programmet ser slik ut, men vil variere noe fra by til by.

Tid

Tema

Foredragsholdere

09:30

Registrering

 

10:00

Hvorfor fornye generell del?

Arbeidet til nå

Gjennomgang av sentrale deler i forslaget

Statsråd/statssekretær/politisk rådgiver

KD

11:00

Pause

 

11:15

Gruppesamtaler med problemstillinger. Innspill fra salen

Ledes av KD

12:00

Lunsj

 

13:00

2 kommentarer på 10 min. til forslagene i dokumentet

Navn vil variere fra by til by.

13:30

Paneldebatt med problemstillinger. Innspill fra salen

Navn vil variere fra by til by.

14:45

Avslutning og orientering om videre prosess

KD