Historisk arkiv

Vil forby ansiktsdekkende plagg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle barnehager og utdanningsinstitusjoner som skoler, høyskoler og universiteter.

– Vi ønsker ikke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler eller universiteter. Plaggene hindrer god kommunikasjon som er avgjørende for at elever og studenter skal kunne lære godt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Forslaget som regjeringen i dag sender på høring gjelder hele utdanningsløpet i både privat og offentlig sektor, fra barnehager til høyere utdanning, introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Forbudet vil gjelde både elever og ansatte.

– Ansiktsdekkende plagg som for eksempel nikab og burka hører ikke hjemme i norsk skole. Det er en helt grunnleggende verdi at man skal kunne kommunisere med hverandre, spesielt i skolen og barnehagen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Fra lokalt til nasjonalt forbud

I dag kan forbud innføres lokalt. Blant annet har Oslo-skolen, enkelte videregående skoler i Østfold og Akershus og noen høyskoler forbud mot ansiktsdekkende plagg. Nå ønsker regjeringen et nasjonalt forbud.

– Norge er et åpent samfunn der alle bør kunne se ansiktene til hverandre. Vi ønsker utdanningsinstitusjoner som er gode møteplasser for elever og ansatte, sier Røe Isaksen.

Kun ansiktsdekkende plagg

Forbudet skal kun gjelde plagg som dekker ansiktet, som for eksempel finlandshette, masker og nikab. Det gjelder ikke hodeplagg som hijab og luer. Samtidig foreslår regjeringen unntak for plagg som brukes av hensyn til pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold. Det kan være verneutstyr eller munnbind.

– Vi er klar over at forslaget har prinsipielle og kompliserte juridiske sider. Jeg håper derfor på mange gode innspill når forslaget nå sendes ut på høring, sier Røe Isaksen.

Noen europeiske land har innført en form for forbud mot ansiktsdekkende plagg. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har slått fast at det franske forbudet mot ansiktsdekkende plagg i det offentlige rom fra 2011 ikke er i strid med menneskerettighetene.

Regjeringen skisserer også et alternativ til nasjonalt forbud. Dette er:

  • beholde dagens mulighet for lokale forbud og 
  • innføre plikt til samtale med eleven/studenten som bruker ansiktsdekkende plagg 

Høringsfristen er 20. september 2017.

Nett-tv Nytt lovforslag om plagg som dekker ansiktet

Se sendingen her

Se sendingen her