Historisk arkiv

10 millioner til å rekruttere flere lærere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har satt av 10 millioner kroner til tiltak som kan få flere dyktige studenter til å søke seg til lærerutdanningen for trinn 1-7. Elleve høyskoler og universiteter får til sammen åtte millioner, og to millioner går til nasjonale tiltak.

– Vi trenger fortsatt mange flere kvalifiserte lærere nå og i årene som kommer. Derfor gir regjeringen åtte millioner kroner til lærerutdanningene i regioner med størst behov for flere lærere, slik at de kan jobbe aktivt med å rekruttere flere til dette viktige yrket.  I tillegg skal vi gjøre en nasjonal innsats, og vi skal finne ut hvordan vi skal få flere menn til å søke grunnskolelærerutdanning for 1-7 trinn. Det setter vi av til sammen to millioner kroner til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

I år er det flere som har takket ja til studieplassen sin ved lærerutdanningene enn noen gang i nyere tid. Til både grunnskolelærerutdanningen 1–7 og grunnskolelærerutdanningen 5–10 er antallet studenter som har startet på utdanningen i høst økt med rundt 15 prosent sammenliknet med i fjor.

Et samarbeidsprosjekt

– I fjor ga regjeringen også midler til rekruttering, og det virket. Det viste seg at lærerutdannerne og deres samarbeidspartnere fikk mye ut av pengene, derfor bevilger vi midler til dette i år også. Vi forventer, i år som i fjor, at høyskolene og universitetene samarbeider med kommunene i arbeidet med å rekruttere, sier Nybø.

– Vi skal ha en skole der elevene lærer mer og opplever mestring, og der elever som sliter, får hjelp tidlig. Skal vi lykkes med å nå det målet, må vi rekruttere flere grunnskolelærere med solid kompetanse, vi må fortsette å snakke opp læreryrket og fortsette satsingen på videreutdanning for lærerne som allerede er i skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Kan få slettet en betydelig del av studiegjelden

– Vi vil følge arbeidet universitetene og høyskolene gjør for å rekruttere lærerstudenter tett, og være med på å få flere av de som ønsker å ta høyere utdanning til å se alle mulighetene som et læreryrke gir. Rekrutteringsjobben er noe vi skal gjøre sammen, understreker Nybø.

Regjeringen har allerede innført flere økonomiske insentiver for studenter som tar grunnskolelærerutdanningene eller lektorutdanning.

– De som velger grunnskolelærerutdanningen 1-7, fullfører på normert tid og jobber i Nord-Norge i minst tre av de første seks årene etter endte studier, får størst andel slettet. De som får full pott kan få nedskrevet over 160 000 kroner av studielånet sitt, forteller Nybø.

De ti millionene vil bli fordelt som følgende:

INSTITUSJON:

2018

Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning GLU 1-7

1 000 000*

Nasjonale fremstøt i regi av Kunnskapsdepartementet

1 000 000

FORDELING TIL LOKALE TILTAK:

 

Høgskolen i Innlandet

400 000

Høgskolen i Østfold

400 000

Høgskulen i Volda

400 000

Høgskulen på Vestlandet

1 000 000

NLA Høgskolen

400 00

Nord universitet

1 800 000

Samisk høgskole

500 000

Universitet i Agder

400 000

Universitetet i Stavanger

400 000

Universitet i Sørøst-Norge

500 000

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

1 800 000

SUM

10 000 000

*fordeles senere