Historisk arkiv

Ber fylkene søke om å få lokalt mobbeombud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

15. mars er fristen for å søke om å få mobbeombud i fylkene. – Alle barn har rett til et trygt og godt miljø, og en barnehage og skole fri for mobbing. Derfor er det viktig at alle fylker får på plass egne mobbeombud. Det gjør veien til hjelp kortere for barn og foreldre, sier kunnskaps – og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I januar ble alle fylker invitert til å delta i regjeringens nye nasjonale ordning med mobbeombud i alle fylker. Egne mobbeombud skal bidra til å styrke det lokale arbeidet mot mobbing i barnehager og skoler.  

Nasjonal ordning, lokale løsninger

I dag er det kun fem fylker som har egne mobbeombud. Fra høsten 2018 vil regjeringen utvide ordningen til å gjelde alle fylker. Finansieringen skal være et spleiselag mellom fylkeskommunene og staten. I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget fire millioner kroner som skal dekke de statlige kostnadene.

Den nye ordningen skal sikre at mobbeombudene får jobbe uavhengig av skoleeier. Ordningen skal også bidra til et godt samarbeid med eksisterende elev- og lærlingeombud om mobbesaker i videregående skole.

– Mobbing er forferdelig for barn som rammes, og det er et alvorlig samfunnsproblem. Arbeidet med mobbing må derfor starte tidlig og allerede i barnehagen, sier Sanner. 

Evalueres underveis

Regionreformen skaper endringer for fylkesinndelingen fra 2020. Derfor vil regjeringen samtidig med innføring av mobbeombud i alle fylker, sette i gang en følgeevaluering av ordningen.

– Fylkesvise mobbeombud er en viktig start. Så skal evalueringen gi innspill til hvordan ombudsordningen bør innrettes i de nye regionene etter 2020. Hensikten er å få på plass et varig, oversiktlig og tilgjengelig ombudssystem for barnehagebarn, elever og foreldre, sier Sanner.

Fylkene melder seg på til ordningen hos Utdanningsdirektoratet.

Les mer om regjeringen arbeid mot mobbing og for godt læringsmiljø på regjering.no