Historisk arkiv

Nytt ekspertutvalg: Lære hele livet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal gi et viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi. - Vi vil ha et arbeidsliv der ingen går ut på dato. Derfor er det enda viktigere enn tidligere at det er gode muligheter til å lære og utvikle seg. Vi må lære hele livet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Arbeidet vil inngå i regjeringens arbeid med reformen; "Lære hele livet." Kunnskap og kompetanse vil være avgjørende faktorer for å lykkes med regjernings mål om et mer inkluderende arbeidsliv.

– Bedrifter og offentlig sektor kan ikke dekke sitt behov for ny kompetanse kun med nyrekruttering. Alle må lære mer og oppdatere kompetansen sin. Med dette utvalget får vi nå et bedre kunnskapsgrunnlag om hvilken etter- og videreutdanning universiteter og høgskoler, fagskoler og fagopplæringen skal tilby for å treffe arbeidsmarkeds behov fremover, sier Sanner.

Omstilling og vekst, ikke utstøting og utenforskap

Ekspertutvalget skal undersøke hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud. Utvalget skal også undersøke om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode for bedriftene, og om den enkelte har gode nok muligheter til å omskolere seg.

– Det er svært viktig at en eventuell automatiseringsbølge fører til omstilling og vekst, og ikke utstøting og utenforskap. Skal vi klare det, er etter- og videreutdanning et av flere sentrale virkemidler, sier seniorforsker Simen Markussen, som skal lede utvalget. Markussen sier utvalget har en stor jobb foran seg og at han ser frem til å komme i gang.

Utvalgets mandat er avgrenset mot Kompetansebehovsutvalgets arbeid.

Medlemmer til utvalget

Ekspertutvalget er bredt sammensatt av 14 eksperter fra utdanningsinstitusjoner, nærings- og arbeidsliv og forskere.

Utvalgsleder:

 1. Seniorforsker Simen Markussen, Oslo

Utvalgsmedlemmer:

 1. Daglig leder Svein-Olav Torø, Kongsberg
 2. Viseadministrerende direktør Gøril Joys Johnsen, Oslo
 3. Daglig leder Bjørn Audun Risøy, Rana
 4. Kontorsjef Kristin Reiso Lawther, Bergen
 5. Rektor Torbjørn Tvedt, Bergen
 6. Direktør organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø, Sarpsborg
 7. Partner og medgründer Camilla Tepfers, Oslo
 8. Seksjonsleder Inga-Lill Sundset, Bodø
 9. Avdelingsleder Berit Johanne Kjeldstad, Trondheim
 10. Siviløkonom Javad Mushtaq, Oslo
 11. Fylkesdirektør Truls Nordahl, Stavanger
 12. Helse- og sosialdirektør Wenche Pedersen Dehli, Levanger
 13. Forsker Lars Johannessen Kirkebøen, Oslo