Historisk arkiv

Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Før sommeren ga Stortinget sin fulle støtte til regjeringens forslag om å innføre ny modell for å ta fagbrev mens man står i jobb. Nå er forskriften fastsatt av Kunnskapsdepartementet. – Norge trenger flere fagarbeidere, og nå vil det bli enklere for ufaglærte å formalisere kompetansen de har. Jeg håper mange vil benytte seg av ordningen og tar fag- og svennebrev, sier kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner.

Fram til nå har kravet vært at man enten må ha fullført læretiden som lærling eller ha minimum fem års heltidspraksis i faget for å melde seg opp til fagprøven. Nå får endelig flere muligheten til å ta fagbrev på jobb.

– Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på forslaget når jeg har besøkt bedrifter og snakket med arbeidstakere.  Målet er selvsagt at flere voksne skal ta fagbrevet samtidig som de kan beholde lønnet arbeid og får opplæring i arbeidstiden. Men kravene til fagbrev er det samme for disse kandidatene som andre, sier Sanner.

Han trekker spesielt frem de mange ufaglærte i helse- og omsorgssektoren som nå kan få muligheten til å opparbeide seg formell kompetanse.

– Vi vet at mange som jobber i helse- og omsorgsyrker jobber deltid og sliter med å oppnå fem års praksis for å ta fagprøven. Dette er en veldig god nyhet for dem, og så er det godt nytt for kommuner og andre arbeidsgivere. Det er stort behov for flere faglærte i denne sektoren, sier kunnskapsministeren.

Med den nye ordningen kreves det nå kun et års heltidspraksis i faget før man kan søke om å inngå kontrakt om fagbrev på jobb. Kandidaten får opplæring og veiledning i praksisperioden, og varigheten vil avhenge av det enkelte fag og kandidatens realkompetanse.

På den måten sikrer man at en kortere praksisperiode ikke går på bekostning av sluttkompetansen til kandidaten, samtidig som man tilrettelegger for fleksible løsninger.