Historisk arkiv

Studentombud til alle og tydelige regler mot trakassering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil lovfeste at alle studenter skal ha tilgang til studentombud. I lovforslaget som nå sendes på høring vil regjeringen også tydeliggjøre universiteter, høgskoler og fagskolers plikt til å forebygge og forhindre trakassering.

─ Utdanningsinstitusjonene må forebygge trakassering og seksuell trakassering. De plikter å ha tiltak som skal hindre krenkende, skremmende og ydmykende handlinger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Et studentombud er en uavhengig bistandsinstans i studiesaker og et lavterskeltilbud for saker om trakassering. Studentombudet skal veilede studenter i forbindelse med klager, og bidra til å løse saker på lavest mulig nivå.

Seksuell trakassering er aktualisert

─ Metoo har aktualisert og tydelig vist behovet for studentombud. Seksuell trakassering har vist seg å være et problem også ved noen utdanningsinstitusjoner, og det må vi gjøre alt vi kan for å stoppe. Med dette lovforslaget vil vi synliggjøre institusjonenes ansvar på en bedre måte, sier Nybø.

Utdanningsinstitusjonene må både forebygge trakassering, og forhindre at trakassering de har fått kjennskap til, fortsetter.

I dag har ti utdanningsinstitusjoner egne studentombud, og Stortinget besluttet i vår at ordningen skal lovfestes. Alle institusjoner må ikke ha egne ombud, men alle studenter må ha tilgang til et ombud. Det betyr at mindre institusjoner kan gå sammen om ordningen. Ordningen vil gjelde både universiteter, høgskoler og fagskoler.

─ Ved landets fagskoler har vi til nå ikke hatt noen studentombud. Med et eget studentombud vil vi styrke studentenes rettigheter. Samtidig er det viktig at de ulike institusjonene vil få stor frihet til å velge løsninger som er tilpasset lokale forhold og behov, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Tilrettelegging for studenter med særskilte behov

Regjeringen foreslår også å presisere i loven at studenter ved funksjonsnedsettelse og særskilte behov har rett til egnet tilrettelegging. Dette skal sikre likeverdig opplærings- og utdanningsmuligheter, uten at det går ut over de faglige kravene ved de enkelte studiene.

Samleside for høringen