Historisk arkiv

Færre unge står utenfor utdanning og jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Andelen ungdom mellom 16 og 25 år som verken har bestått eller går på videregående skole, har gått gradvis nedover siden 2010. – Det går i riktig retning. Men fortsatt er for mange unge utenfor utdanning og arbeid, og det er store forskjeller mellom fylkene. For å hindre frafall forsterker regjeringen nå tidlig innsats i hele skoleløpet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Andelen unge uten videregående opplæring varierer fra 21 prosent i Finnmark til 11 prosent i Sogn og Fjordane, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

I 2018 hadde 14,4 prosent av ungdom i alderen 16-25 år verken bestått videregående eller befant seg i videregående opplæring. Det er en nedgang fra 17, 1 prosent i 2014. Om lag halvparten av ungdommene som i fjor sto utenfor videregående opplæring, var heller ikke i jobb.

– Vi ser at flere er på skolen og flere fullfører og består videregående opplæring. Men noen elever har et dårlig utgangspunkt når de starter på videregående. For mange elever går ut av ungdomsskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Derfor skal vi styrke overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole, og vi skal sette inn flere tiltak tidligere for å hjelpe elever som trenger ekstra støtte, understreker Sanner.

Før jul skal regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats, og regjeringen har besluttet at det skal lages en egen stortingsmelding om videregående opplæring. Målet er at 90 prosent av de som begynner på videregående skole skal fullføre og bestå innen 2030.

Flere fullfører videregående opplæring

Av de som begynte på videregående i 2013 fullførte 75,3 prosent opplæringen fem år senere. Det er den høyeste andelen siden målingene begynte, og en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før. Flest fullfører og består i Akershus og Sogn og Fjordane, færrest i Finnmark.

– Pilene peker rett vei når det gjelder andelen elever som fullfører videregående opplæring. Det er veldig bra, og viser at skolen og lærerne gjør en god jobb med å løfte og støtte elevene. Jeg er likevel bekymret for de ungdommene som faller fra underveis. I et samfunn med stadig større krav til kompetanse er det avgjørende at så mange som mulig fullfører videregående og får et vitnemål eller fagbrev, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Størst økning i Troms og Finnmark

Alle fylker har økt andelen unge som fullfører og består fra 2006- til 2013-kullet. Størst økning har det vært i Troms og Finnmark.

– Det har vært mye oppmerksomhet om skoleresultater og fullføring i Troms og Finnmark. Finnmark har den laveste andelen i landet som fullfører og Troms har blant de laveste. At andelen som fullfører øker mest i disse fylkene er derfor viktig, men innsatsen må forsterkes for å få flere elever gjennom utdanningsløpet, sier Sanner.

Regjeringen utreder nå også tiltak for å gi fylkeskommunene et utvidet og helhetlig ansvar for alle 16-24-åringene, i tilknytning til regionreformen.

 

Ungdom som verken har bestått eller befinner seg i videregående opplæring, fordelt på sysselssettingsstatus og fylke. (prosentandel)

 

16 til 25 år og verken i eller bestått vgo

16 til 25 år og verken i eller bestått vgo, i arbeid

16 til 25 år og verken i eller bestått vgo, ikke i arbeid

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015*

2016

2017

2018

2014

2015*

2016

2017

2018

Nasjonalt

17,1

16,6

15,9

15,2

14,4

9,3

8,2

7,7

7,4

7,2

7,7

8,4

8,2

7,8

7,3

Østfold

21,7

20,6

19,5

18,4

17,1

11,1

9,5

9,1

8,6

8,0

10,6

11,1

10,3

9,8

9,1

Akershus

15,1

14,7

14,2

13,8

13,2

8,6

7,6

7,3

7,3

7,0

6,5

7,1

6,9

6,5

6,1

Oslo

14,9

14,4

13,8

13,8

13,3

8,0

7,3

6,8

6,9

6,7

6,9

7,1

7,0

6,9

6,5

Hedmark

18,7

18,5

17,6

16,8

15,7

9,2

8,5

8,1

7,8

7,4

9,6

10,0

9,5

8,9

8,3

Oppland

18,0

17,5

16,6

16,3

15,4

10,1

9,0

8,7

8,7

8,3

7,8

8,4

8,0

7,6

7,1

Buskerud

19,1

18,5

17,9

17,2

16,4

10,5

9,2

9,0

8,8

8,3

8,7

9,2

8,9

8,4

8,1

Vestfold

19,0

19,0

17,8

17,2

16,7

9,5

8,8

8,2

8,0

7,9

9,5

10,3

9,6

9,2

8,8

Telemark

18,2

17,1

16,7

15,8

14,9

8,3

7,2

6,8

6,7

6,5

9,9

9,9

9,9

9,1

8,5

Aust-Agder

17,6

17,7

16,4

16,2

15,9

8,4

7,3

6,6

6,6

6,7

9,2

10,4

9,8

9,5

9,2

Vest-Agder

16,6

16,0

15,3

13,9

13,2

8,2

7,0

6,3

5,8

5,6

8,4

9,1

9,0

8,1

7,6

Rogaland

16,0

15,5

14,7

13,5

12,7

9,3

7,6

6,7

6,0

5,8

6,7

7,9

7,9

7,5

6,9

Hordaland

15,4

14,9

14,5

14,2

13,4

8,8

7,5

7,0

6,7

6,5

6,6

7,4

7,5

7,5

6,9

Sogn og Fjordane

13,1

12,6

12,1

11,9

11,4

7,7

6,6

6,1

5,8

5,3

5,4

6,0

5,9

6,1

6,2

Møre og Romsdal

15,7

15,8

15,0

14,1

13,3

9,0

7,9

7,4

6,9

6,6

6,7

7,9

7,7

7,2

6,7

Sør-Trøndelag

15,0

14,7

14,5

13,8

 

8,0

7,2

6,9

6,8

 

7,0

7,5

7,6

7,0

 

Nord-Trøndelag

17,2

17,3

16,5

15,8

 

8,7

7,9

7,9

7,6

 

8,5

9,4

8,6

8,2

 

Nordland

20,9

19,8

19,0

18,3

17,5

12,0

10,6

10,1

9,5

9,6

8,9

9,1

8,8

8,8

7,9

Troms

21,0

20,3

19,2

18,6

17,0

12,7

11,3

10,9

10,6

9,7

8,3

9,0

8,3

8,0

7,3

Finnmark

25,5

25,2

23,1

22,3

21,1

16,0

13,8

13,2

13,0

12,3

9,5

11,4

9,9

9,3

8,8

Trøndelag

 

 

 

 

13,7

 

 

 

 

6,7

 

 

 

 

6,9

Fakta om fullføring i videregående opplæring:

  • Andelen ungdom mellom 16 og 25 år som verken har bestått eller er i videregående, har gått gradvis nedover siden 2010, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet, som publiseres i Skoleporten september.
  • Utdanningsdirektoratet publiserer også tall som viser at tre av fire unge fullfører og består videregående opplæring i løpet av fem år.
  • Fullføringstallene er i all hovedsak de samme som SSB publiserte i juni. Kunnskapsdepartementet sendte også ut en pressemelding da tallene ble publisert i juni.
  • På fylkesnivå er det noen mindre forskjeller mellom SSB-tallene og tallene fra Utdanningsdirektoratet. Hovedgrunnen er at SSB tar utgangspunkt i elevens bostedsfylke mens Utdanningsdirektoratet tar utgangspunkt i elevenes skolefylke.
  • Utdanningsdirektoratets fullføringstall for hvert enkelt fylke er lavere enn SSBs tall. Det skyldes at SSB mangler data til å plassere alle elever i et bostedsfylke. Disse elevene plasserer SSB i kategoriene "bosted i utlandet" eller "uoppgitt bosted", mens de hos Udir plasseres i fylker etter hvilken skole de begynte på. Denne gruppen av elever har i gjennomsnitt lavere fullføring enn øvrige elever.

Les analysen her (Udir.no)